Aktuální nabídka školení

Byadmin

Optimální postupy a techniky výběru zaměstnanců

Termín konání:                  23. 3. 2018

 Čas:                                       9.00 – 16.00 hod.

Místo konání:                    Střední škola  AGC a. s. Teplice, budova „C“, zasedací místnost                                                          

Lektor:                                 Ing. Andrea Christianová  

Interní garant akce:         Vendula Vinšová

 

Přínos

Z tohoto semináře si odnesete znalosti o významu vhodně nastavených nástrojů výběru zaměstnanců a vedení výběrových rozhovorů, získáte odpovědi na otázky z praxe, které vás nejvíce zajímají, budete mít možnosti sdílet svoji zkušenost s ostatními a aktivně se podílet na průběhu semináře. Během semináře si vyzkoušíte nastavení vhodného výběrového systému přímo pro vaše podmínky.

 

Obsahová náplň

 • Role HR pro plánování lidských zdrojů
 • Návaznost plánování na HR strategii a strategii celé firmy
 • Definice pracovního místa – co potřebujete
 • Kritéria pro výběr kandidátů – koho hledáte
 • Možnosti výběru zaměstnanců – kde hledat zdroje
 • Postupy výběru zaměstnanců a jejich využití (telefonické interview, strukturovaný rozhovor, testování uchazečů..)
 • Role liniových manažerů při výběru zaměstnanců
 • Diskuze práce na konkrétních příkladech od účastníků semináře

 

Cena za účastníka:      3 000,- Kč (bez DPH)

(cena bude fakturována po skončení akce a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školících místností včetně technického vybavení, materiály pro účastníky tréninku, občerstvení účastníků v průběhu školení)

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

V případě zájmu nahlaste, prosím, počet účastníků a objednávku zašlete do 12.3.2018.

Byadmin

Kontingenční tabulky (nabídka školení na 14. 2. 2018)

Termín konání:                  14. 2. 2018, 11.00 – 18.00 hod.

Místo konání:                    Střední škola AGC a. s., PC učebna 

Lektor:                                 Ing. Stanislav Jakoubek  

Interní garant akce:        Vendula Vinšová

 

MS Excel – kontingenční tabulky

MS Excel je významnou součástí kancelářského balíku MS Office. Jeho uživatelům dává do ruky šikovný a rozsáhlý nástroj pro tvorbu jednoduchých i velmi komplikovaných tabulek. V nich lze provádět jednoduché i komplikované výpočty, pracovat s daty a provádět jejich analýzu, graficky je znázornit pomocí velmi efektních a přehledných grafů. Nedílnou součástí je celá řada připravených funkcí. A komu nestačí ani to, vlastní funkce lze i programovat.

 Lektor

Ing. Stanislav Jakoubek

Předpokládané znalosti

Znalost práce v aplikaci MS Excel na běžné uživatelské úrovni.

 Literatura

Účastníci kurzu dostanou výukový materiál pokrývající probíraná témata.

 Kvalifikace

Po absolvování kurzu získáte dovednosti při tvorbě kontingenčních tabulek jakožto mocného a užitečného nástroje pro práci s velkými soubory dat. Pochopíte, že vlastní tvorba kontingenční tabulky je zpravidla jednoduchá. To, co je obtížné (někdy), je správně zformulovat otázku, na kterou má dát kontingenční tabulka odpověď. Po absolvování kurzu získáte dovednost se Excelu správně „ptát“.

Obsahová náplň

 • Základní návod na vytvoření kontingenční tabulky
 • Automatická aktualizace kontingenční tabulky při příchodu na list
 • Filtrování v kontingenční tabulce
 • Histogram vytvořený pomocí kontingenční tabulky
 • Kontingenční graf
 • Kontingenční tabulka a „Zobrazit hodnoty jako“ / „Show values as“
 • Podmíněné formátování v kontingenční tabulce
 • Řazení v kontingenční tabulce
 • Základní návod pro vytvoření kontingenční tabulky
 • Kontingenční tabulky na jedné stránce
 • Kontingenční tabulky a nástroj Průřez / Slicer
 • Počítaná pole (Calculated fields) v kontingenční tabulce
 • Počítané položky (Calculated items) v kontingenční tabulce
 • Zobrazení procent v kontingenční tabulce

 

 • Zobrazení procent nebo přírůstků v kontingenční tabulce
 • Funkce ZÍSKATKONTDATA / GETPIVOTDATA
 • Praktické využití funkce ZÍSKATKONTDATA
 • Použití jednoho filtru nebo jednoho průřezu pro více kontingenčních tabulek
 • Kontingenční tabulka pro zobrazení externích dat
 • Kontingenční tabulka s automaticky přizpůsobovanou oblastí zdrojových dat
 • Skupinová pole v kontingenční tabulce použitá pro shlukování dat
 • Kontingenční tabulka s pevnými šířkami sloupců
 • Nastavení polí v kontingenční tabulce – detailní nastavení souhrnů a filtrů
 • Nastavení polí v kontingenční tabulce – rozložení a tisk
 • Vodorovný průřez
 • Časová osa v kontingenční tabulce
 • Dynamické řazení v kontingenční tabulce
 • Kontingenční tabulka počítající unikátní, jedinečné hodnoty
 • Kontingenční tabulka s relační vazbou – datový model
 • Ploché (tabulkové) zobrazení kontingenčních tabulek

Časová zátěž

Na školení tohoto rozsahu je plánováno cca 6 – 7 vyučovacích hodin v závislosti na dotazech účastníků. Součástí je nejen potřebný teoretický výklad, ale zejména důkladné procvičení na konkrétních příkladech.

Pro účastníky semináře je připraven písemný materiál, který obsahuje stručné shrnutí témat, která jsou předmětem semináře.

Cena za účastníka:      1.800,- Kč (bez DPH)

(cena bude fakturována po skončení akce a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školících místností včetně technického vybavení, materiály pro účastníky tréninku)

V případě zájmu nahlaste, prosím, počet účastníků a objednávku zašlete do 9. 2. 2018.

Byadmin

Monitoring zaměstnanců aneb jak správně kontrolovat zaměstnance (nabídka školení na 27. 2. 2018)

Termín konání:                               27. 2. 2018 (úterý), 9:00- 15:00

Místo konání:                                  Střední škola AGC, a. s., budova C, II. poschodí: zasedací místnost

Lektor:                                             Mgr. Veronika Odrobinová

Určeno:                                            personalistům, vedoucím zaměstnancům, IT manažerům, interním auditorům, zaměstnancům bezpečnostních odborů

Interní garant akce:                        Claudie Kroupová

Program školení:

 • proč kontrolovat zaměstnance
 • právní rámec monitoringu zaměstnanců
 • zpracování osobních údajů zaměstnanců
 • osobní prohlídky zaměstnanců
 • prohlídky pracovních míst, šaten a podobných prostor
 • testy na alkohol a drogy
 • zákoník práce vs. ochrana osobních údajů
 • odposlech a záznamy telefonů
 • nahrávání zaměstnanců
 • kontrola korespondence zaměstnanců
 • aktivity zaměstnanců na internetu
 • sociální sítě
 • GPS a lokátory
 • kamerové systémy
 • co změní nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Cena za účastníka:                        3.000,- Kč bez DPH

(cena je fakturována po skončení školení a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školicích místností včetně technického zázemí, materiály pro účastníky a občerstvení v průběhu školení)

V případě zájmu, prosím, vyplňte objednávku/přihlášku (ke stažení zde) a zašlete nejpozději do 15. 2. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci

Byadmin

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot (nabídka školení na 14. 2. 2018)

Termín konání:                               14. 2. 2018(středa), 9.00- 16.00

Místo konání:                                  Střední škola AGC, a. s., budova C, II. poschodí: zasedací místnost

Lektor:                                              Ing. Růžena Klímová

Interní garant akce:                        Claudie Kroupová

Program školení:

 • právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
 • příjmy, z nichž se srážky provádějí
 • srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle §2045 OZ)
 • srážky přednostní a nepřednostní, pořadí srážek
 • nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
 • jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
 • postup při provádění srážek ze mzdy
 • příslušenství ke srážce, povinnosti plátce příjmu
 • souběh exekucí, sankce při porušení povinností, úroky z prodlení
 • doručování exekučních titulů do datových schránek
 • exekuce a dočasná pracovní neschopnost
 • postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
 • pohledávky postavené na úroveň pohledávek za podstatou (výživné)
 • součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům
 • zabavení daňového bonusu
 • zabavení příjmu plynoucího z DPP

Cena za účastníka:                        3.200,- Kč bez DPH

(cena je fakturována po skončení školení a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školicích místností včetně technického zázemí, materiály pro účastníky a občerstvení v průběhu školení)

 

V případě zájmu, prosím, vyplňte objednávku/přihlášku (ke stažení zde) a zašlete nejpozději do 1. 2. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci