Aktuální nabídka školení

Byadmin

Školení Jak aktivně čelit manipulacím a nátlakovému chování

Termín konání:                  16.5.2018

 Čas:                                       9.00 – 16.00 hod.

Místo konání:                    Střední škola  AGC a. s. Teplice, zasedací místnost                                                          

Lektor:                                 Bc. Lenka Šlechtová  

Interní garant akce:         Vendula Vinšová 

Určeno

Seminář je určen všem, kteří musí čelit manipulativnímu jednání, slovním útokům a obecně nefér jednání a rádi by se naučili tyto situace lépe zvládat.

Přínos

Z tohoto semináře si odnesete osvědčené postupy, jak zvládnout nefér jednání, jak si poradit s nátlakovými taktikami a jak reagovat na manipulaci a kdy a jak vhodně používat argumentační techniky.

Obsahová náplň

 •  Nefér jednání – osvědčené postupy a techniky při jeho zvládání
 • Osvědčené způsoby, jak se bránit nepříjemným poznámkám a slovním útokům
 • Další speciální postupy a jejich využití v každodenní praxi
 • Zvládání vlastních emocí i emocí druhých lidí
 • Praktické postupy zvládací a nenásilné komunikace
 • Manipulace a citové vydírání – jak je spolehlivě odhalit a jak se zachovat
 • Falešné a emocionální argumenty a jak na ně odpovídat
 • Trénink modelových situací

Cena za účastníka:      3 000,- Kč (bez DPH)

(cena bude fakturována po skončení akce a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školících místností včetně technického vybavení, materiály pro účastníky tréninku, občerstvení účastníků v průběhu školení)

V případě zájmu nahlaste, prosím, počet účastníků a objednávku zašlete do 4. 5. 2018.

Byadmin

Školení Zlepšete své soustředění a pozornost ve věku vyrušování (15. 5. 2018)

Termín konání:                   15.5.2018

 Čas:                                        9.00 – 16.00 hod.

Místo konání:                      Střední škola  AGC a. s. Teplice, zasedací místnost                                                         

Lektor:                                  Ing. Radek Drnovský  

Interní garant akce:          Vendula Vinšová

 

Určeno

Seminář je určen každému, kdo chce zlepšit svoje soustředění a pozornost v dnešní době plné vyrušování a neustálého přívalu informací. Je určen manažerům, majitelům firem, vedoucím týmů  i dalším zájemcům, kteří chtějí poznat cesty ke klidu a soustředění.

Přínos

V průběhu semináře zjistíte, co vše ovlivňuje pozornost a soustředění. Poznáte vlastní zdroje energie a vyzkoušíte si, jak je můžete lépe využívat. ‚Společně zkusíme odstranit nebo výrazně minimalizovat vaše vnější i vnitřní zdroje vašeho vyrušování a ukážeme si praktické způsoby, jak soustředění a pozornost posilovat.

 Obsahová náplň

 •  Jaký je rozdíl mezi pozorností a soustředěním
 • Zdroje naší energie, jak je doplnit a efektivně využívat
 • Překážky v soustředění – vnější, vnitřní a jak je překonat
 • Pozornost, vnímavost, mindfulness – jak je získat, trénovat, využívat
 • Plánování a dokončování úkolů
 • Praktické nácviky technik soustředění (meditace, zdravotní cvičení)

 

Cena za účastníka:      3 500,- Kč (bez DPH)

(cena bude fakturována po skončení akce a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školících místností včetně technického vybavení, materiály pro účastníky tréninku, občerstvení účastníků v průběhu školení)

V případě zájmu nahlaste, prosím, počet účastníků a objednávku zašlete do 3. 5. 2018.

Byadmin

Školení Cestovní náhrady 2018

Nabídka vzdělávacího programu

Termín konání:                              12. 4. 2018 (čtvrtek), 9:00- 16:00

Místo konání:                                 Střední škola AGC, a. s., budova C, II. poschodí: zasedací místnost

Lektor:                                             JUDr. Marie Salačová

Interní garant akce:                      Claudie Kroupová

 

Program školení:

 • praktické problémy a pravidla platná pro rok 2018
 • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů- personální rozsah
 • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
 • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty atd.)
 • paušalizace cestovních náhrad
 • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů s. r. o., členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích vč. zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
 • právní úprava závodního stravování

 

Cena za účastníka:                        3.600,- Kč bez DPH

(cena je fakturována po skončení školení a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školicích místností včetně technického zázemí, materiály pro účastníky a občerstvení v průběhu školení)

 

V případě zájmu, prosím, vyplňte objednávku/přihlášku (ke stažení zde) a zašlete nejpozději do 2. 4. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci

Byadmin

Zdravotní pojištění 2018 (nabídka školení)

Nabídka vzdělávacího programu

Termín konání:                                29. 3. 2018 (čtvrtek), 9:00- 16:00

Místo konání:                                  Střední škola AGC, a. s., budova C, II. poschodí: zasedací místnost

Lektor:                                               Ing. Jana Čemusová ( VZP ČR- vedoucí oddělení správy registru a peněžních operací)

Interní garant akce:                        Claudie Kroupová

 

Program školení:

 • novinky ve zdravotním pojištění
 • předpisy a zdroje informací
 • výběr/změna zdravotní pojišťovny
 • kategorie plátců pojistného, souběhy
 • plnění oznamovací povinnosti
 • kódy změn, chyby
 • vyměřovací základy, výjimky
 • dokladová kontrola, shrnutí
 • cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR, stručný přehled
 • postavení cizinců z EU, států s bilaterální smlouvou o sociálním zabezpečení a cizinců ze třetích zemí ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění v ČR
 • rozsahy nároků na zdravotní péči dle EU legislativy
 • směrnice o přeshraniční péči: vysvětlení
 • příklady z praxe, dotazy, diskuze

Cena za účastníka:                        3.300,- Kč bez DPH

(cena je fakturována po skončení školení a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školicích místností včetně technického zázemí, materiály pro účastníky a občerstvení v průběhu školení)

 

V případě zájmu, prosím, vyplňte objednávku/přihlášku (ke stažení zde) a zašlete nejpozději do 16. 3. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci