Testování ECDL

na Střední škole technické AGC, a.s. v Teplicích

ECDLTajemná zkratka ECDL. V různých souvislostech skloňovaná zkratka ECDL. Pravděpodobně i Vy patříte mezi lidi, kteří se s touto zkratkou někdy setkali. Ať už vědomě nebo nevědomě. Souhlasíte? Ne? A co pojem „řidičák na počítač“? Jistě ano. Jak tyto pojmy spolu souvisí? Asi takhle: ECDL = European Computer Driving Licence. Pro neznalé jazyka anglického – Evropský počítačový řidičský průkaz.

V čem spočívá koncept ECDL? (oficiálně)

Koncept vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí a dovedností, které člověk potřebuje, aby mohl výpočetní techniku a její programové vybavení zejména na trhu práce úspěšně a efektivně využívat.

V čem spočívá koncept ECDL? (lidsky)

Jistě se shodneme na tom, že s počítači se v pracovním procesu setkáte téměř všude, ať už děláte (nebo chcete dělat) cokoliv. A myslíte si, že umíte s počítačem pracovat? Pravděpodobně si to opravdu myslíte. Ale je tomu opravdu tak? A myslíte si, že stávajícímu či budoucímu zaměstnavateli bude vaše „myslím“ stačit? Nepravděpodobné! A myslíte si, že stávajícímu či budoucímu zaměstnavateli bude mezinárodně uznávaný, standardizovaný, objektivní a nezávislý certifikát stačit? Téměř jisté!

Co zahrnuje koncept ECDL?

 • ECDL Sylabus – veřejně dostupné dokumenty definující tematické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti, resp. znalostí a dovedností
 • Databázi otázek a úkolů (Question and Test Base – QTB) – neveřejná sada otázek a úkolů k odpovídajícím tématům definovaným příslušným ECDL Sylabem (ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL Image Editing a dalšími ECDL Sylaby)
 • Směrnice pro organizaci a vedení ECDL testování – obsahující mezinárodně standardizovaná organizační a procesní pravidla pro ECDL testování
 • Metodiku pro hodnocení výsledků ECDL testů – zajišťující jednotnost a objektivitu hodnocení vypracovaných testů
 • Metodiku zabezpečení a kontroly kvality testování – obsahující soubor technických, organizačních a procesních pravidel podporujících kvalitu procesů
 • Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek
 • Mezinárodně standardizovaný soubor ECDL dokladů

Řeči, řeči, řeči… konkrétněji by to nešlo?

Jasně, že šlo. Co se tedy očekává od uchazeče o mezinárodní certifikát ECDL? Jaké znalosti je nutné mít? Snadná odpověď. Existuje několik programů ECDL, které dokládají a certifikují digitální znalosti a dovednosti v několika úrovních. My se budeme bavit o tzv. ECDL Core. Ten v současné době zahrnuje 7 modulů.

 • Modul 1: Základní pojmy informačních a komunikačních technologií
 • Modul 2: Používání počítače a správa souborů
 • Modul 3: Zpracování textu
 • Modul 4: Tabulkový procesor
 • Modul 5: Použití databází
 • Modul 6: Prezentace
 • Modul 7: Práce s internetem a komunikace

Konkrétní požadované znalosti a dovednosti pro každý modul jsou podrobně rozepsány ve veřejně dostupných sylabech. Na stránce http://www.ecdl.cz/zakladni_moduly.php jsou volně dostupná jejich nejaktuálnější znění.

Jste jednotlivec? Nechte se otestovat a získejte certifikát ECDL. Proč?

 

 • ECDL CERTIFIKÁT … mezinárodně uznávaný doklad digitální gramotnosti či kvalifikace držitele a tedy možnost snadno a objektivně komukoli důvěryhodně doložit úroveň svých počítačových znalostí a dovedností
 • VĚTŠÍ ŠANCE NALEZENÍ UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE … protože digitálně gramotní a digitálně kvalifikovaní zaměstnanci jsou a budou čím dále tím větším množstvím zaměstnavatelů vyhledáváni a upřednostňováni, a to nejen na území ČR, ale i v zemích EU a ve světě
 • VĚTŠÍ ŠANCE NA ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÍ STUDIA NA VŠ … protože digitálně gramotní studenti mají lepší výchozí pozici a lépe zvládají nápor vysokoškolského studia
 • ZÍSKÁNÍ nebo UPEVNĚNÍ … vlastních znalostí a dovedností práce s počítačem
 • OSOBNÍ MOTIVACI … pro další vzdělávání nejen v oblasti využití prostředků informačních a komunikačních technologií
 • OSOBNÍ USPOKOJENÍ … z efektivnějšího využívání výpočetní techniky, neboť testované osoby obvykle „objeví spoustu nového“
 • ZVÝŠENÍ SEBEDŮVĚRY … a následně lepší pracovní výsledky nejen při práci s počítačem
 • ZVÝŠENÍ OSOBNÍ PRESTIŽE … nejen v pracovním kolektivu, ale i v rodině nebo mezi přáteli
 • SROZUMITELNÁ INFORMACE … že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNÁ ÚSPORA ČASU … při přijímacích pohovorech, neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“
 • VÝZNAMNÁ ÚSPORA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“ a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVĚ POSOUDIT … počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ … na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy

Jste zaměstnavatel? Nechte otestovat své zaměstnance a od nových zaměstnanců ECDL certifikát vyžadujte. Proč?

 • SROZUMITELNÁ INFORMACE … že držitel ECDL certifikátu je digitálně gramotný či kvalifikovaný, tj. že umí při práci smysluplně a efektivně využívat informační a komunikační technologie
 • VÝZNAMNÁ ÚSPORA ČASU … při přijímacích pohovorech, neboť není nutné složitě a zdlouhavě zkoumat, zda uchazeč o zaměstnání tzv. „umí s počítačem“
 • VÝZNAMNÁ ÚSPORA FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ … protože digitálně gramotného či kvalifikovaného zaměstnance není nutné dlouho a nákladně „dovzdělávat“ a může se ihned a efektivně věnovat pracovním úkolům
 • MOŽNOST OBJEKTIVĚ POSOUDIT … počítačové znalosti a dovednosti stávajících zaměstnanců a cíleně pak investovat finanční prostředky do vzdělávání jen v těch oblastech a do těch zaměstnanců, kde je to potřebné
 • EFEKTIVNÍ NÁSTROJ … pro řízení lidských zdrojů a personální politiku v organizaci
 • SNÍŽENÍ PODPŮRNÝCH NÁKLADŮ … na provoz a využívání výpočetní techniky, protože digitálně gramotní uživatelé již nezatěžují své kolegy či technickou podporu s naivními a opakovanými dotazy a problémy

Proč se nechat testovat právě na Střední škole technické AGC, a.s.?

Díky velmi náročnému certifikačnímu procesu pro testovací místnosti a pro testery je kvalita zaručena v libovolném testovacím středisku. Kdyby tomu tak nebylo, nešla by zaručit mezinárodní vážnost získaných ECDL certifikátů. Proč tedy získat certifikát právě od nás? Například proto, že testeři na naší škole jsou dlouholetí pedagogové, Ing. Tomáš Holomek a Ing. Stanislav Jakoubek, kteří mají zkušenosti se vzděláváním školní mládeže i se vzděláváním dospělých. Tím zaručují, že v případě potřeby lze po dohodě vypsat i kurzy se zaměřením na přípravu ke zkouškám ECDL. A kdo může být lepší školitel, než tester, který přesně ví, na co uchazeče připravit?

Zadarmo kuře ani tester nehrabe, aneb co za to?

Ceny za ECDL se v našem testovacím středisku odvíjejí od cenové politiky doporučované ECDL Czech Republic.

 Závazné ceny dané pravidly ČSKI:
 Index ECDL Core  600,- Kč
 Index ECDL Single  216,- Kč
 Vystavení certifikátu ECDL  84,- Kč
 Vystavení certifikátu včetně plastové karty  126,- Kč
 Kompletní ceník je uveden na stránkách ECDLhttp://www.ecdl.cz/cenik.php 

 

 Cena   za jednotlivé testy z libovolného modulu: (K   tomu je třeba připočíst cenu za index (pokud jej  nemáte), certifikát a   případně plastikovou kartu) …    426,-  Kč

 Cena   za balíček: (Vč.   indexu a certifikátu, plastiková   karta je pak zdarma)
ECDL Start (4M) ECDL Core (7M)
 Jste jednotlivec, který nemá nic  společného se společností AGC? 350,-   Kč 2   084,- Kč 3   134,- Kč
 Jste zaměstnanec AGC? 300,- Kč 1 884,- Kč 2 784,- Kč
 Jste student SŠT AGC, a.s.? 175,-   Kč 1   384,- Kč 1   909,- Kč
 Jste student jiné, než naší školy? 230,- Kč 1 604,- Kč 2 294,- Kč

 

Další informace, kontakt a přihlašování k testovacím termínům

Přišly Vám výše uvedené informace užitečné? Rádi byste se dozvěděli další informace? Například o operačním systému a verzích kancelářských balíků, na kterých se v našem testovacím středisku testuje? Nebo byste si rádi domluvili školení před testy ECDL? Anebo se chcete přihlásit k testování? Kontaktujte správce testování na mailové adrese tomas.holomek@skola-agc.cz, kam také můžete zaslat přihlášku k testování.

Přihláška uchazeče na ECDL testování ke stažení (formát XLS):

ecdl_prihlaska.xls

 

Informační leták ECDL: