Středisko ECDL

Akreditované středisko ECDLECDL

 

ECDL – European Computer Driving Licence je celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností. Zahrnuje celou škálu vzdělávacích a certifikačních programů, z nichž nejrozšířenější jsou programy ECDL Core (počítačová, resp. digitální gramotnost a digitální kvalifikace) a ECDL Advanced (profesionální uživatelské znalosti a dovednosti). Tyto programy pokrývají uživatelské znalosti a dovednosti ve všech běžných oblastech využití prostředků ICT, od kancelářských programů, přes grafické nástroje, až po informační systémy, a to v různých úrovních obtížnosti.

Koncept ECDL mimo jiné mezinárodně definuje obsah pojmu „Počítačová (digitální) gramotnost“ a určuje metodu, jakou je počítačová gramotnost ověřována. Úspěšní absolventi ECDL testů získávají odpovídající ECDL Certifikáty, které mají mezinárodní platnost.

ECDL IIMetoda ověřování počítačové gramotnosti dle programu ECDL Start a ECDL Core je založena na praktických testech prováděných s využitím běžné výpočetní techniky a v reálném programovém prostředí. Pomocí těchto testů se zjišťuje, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodním požadavkům uvedeným v tzv. ECDL Sylabech. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL je mezinárodně uznávané, celosvětově procesně standardizované, objektivní a nezávislé na výpočetní technice a programovém prostředí, na kterém jsou testy prováděny. V celém světě využívá jednotné a pravidelně aktualizované databáze testovacích otázek a úkolů. Ověřování počítačové gramotnosti dle konceptu ECDL mohou provádět pouze akreditovaná testovací střediska a za tímto účelem odborně připravení testeři akreditovaní dle mezinárodních pravidel.

ECDL2- advancedProgram ECDL Advanced ověřuje pomocí stejné metody jako program ECDL Core profesionální znalosti a dovednosti uživatelů běžných kancelářských aplikací určených pro práci s textem, kalkulačními tabulkami, databázemi a prezentacemi.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklady o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem (Osvědčení ECDL Start, ECDL Certifikát, Certifikát ECDL Advanced a Certifikát ECDL Expert, případně Certifikát ECDL Modular), které jsou nejen státy Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. V poslední době zaznamenává koncept ICDL (ECDL) raketový růst v mnoha mimoevropských zemích, zejména v zemích arabského světa. Koncept ICDL byl také nedávno zaveden i v Číně a USA.

Co zahrnuje koncept ECDL?

  • ECDL Sylabus – veřejně dostupné dokumenty definující tematické oblasti a hloubku znalostí a dovedností v každé oblasti počítačové gramotnosti, resp. znalostí a dovedností
  • Databázi otázek a úkolů (Question and Test Base – QTB) – neveřejná sada otázek a úkolů k odpovídajícím tématům definovaným příslušným ECDL Sylabem (ECDL Core, ECDL Advanced, ECDL Image Editing a dalšími ECDL Sylaby)
  • Směrnice pro organizaci a vedení ECDL testování – obsahující mezinárodně standardizovaná organizační a procesní pravidla pro ECDL testování
  • Metodiku pro hodnocení výsledků ECDL testů – zajišťující jednotnost a objektivitu hodnocení vypracovaných testů Metodiku zabezpečení a kontroly kvality testování – obsahující soubor technických, organizačních a procesních pravidel podporujících kvalitu procesů
  • Soubor chráněné symboliky ECDL, chráněných názvů a jejich zkratek
  • Mezinárodně standardizovaný soubor ECDL dokladů

ECDL sylabus

Podrobnější informace o konceptu ECDL naleznete zde: www.ecdl.cz

Akreditované středisko ECDL při SŠ AGC a.s. 

testeři:

  • Ing. Tomáš Holomek
  • Ing. Stanislav Jakoubek

Podrobné informace naleznete v podřízeném menu.