Nabídka

Úsek celoživotního vzdělávání působí jako vzdělávací centrum AGC při Střední škole AGC, a.s., Rooseveltovo nám. 5 v Teplicích – Řetenicích.

SPOLUPRÁCE S EXTERNÍMI FIRMAMI

Úsek CŽV nezajišťuje vzdělávací akce pouze pro mateřskou firmu AGC Flat Glass Czech, a.s., ale i pro další externí firmy v severočeském kraji. Zde Vám přinášíme výběr firem, s kterými spolupracujeme.

 reference firem


LEKTORSKÝ SBOR

Úsek celoživotního vzdělávání disponuje početným lektorským sborem, který čítá cca na sto lektorů, kteří zajišťují vzdělávací akce v oblasti soft skills, ekonomiky, marketingu, logistiky, práva, dělnických profesí, BOZP a životního prostředí, rekvalifikací, informačních technologií a cizích jazyků.

Z důvodu početného lektorského sboru vám zde přinášíme pouze ukázku z databáze našich lektorů.

  výběr lektorů


NABÍDKA ÚSEKU CŽV

V následující prezentaci bychom vám rádi představili nabídku služeb Úseku CŽV.

  prezentace


 

213

NÁSTAVBOVÉ STUDIUM A JINÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ

Pro absolventy oborů středního vzdělání s výučním listem:

kód oboru
název oboru
maturitní obor
forma vzdělávání
26-41-L/51
Mechanik elektrotechnik
ano
tříletá dálková
64-41-L/51
Podnikání
ano
tříletá dálková

Pro absolventy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou:

kód oboru
název oboru
maturitní obor
forma vzdělávání
75-31-M/01
Předškolní a mimoškolní pedagogika
ano
dvouletá dálková
26-51-H/01
Elektrikář
ne; učební obor
jednoletá dálková

Bližší informace ke studiu( např. učební plán nebo zaměření) naleznete ZDE.