Start ECDL

Naše škola zažádala o udělení akreditace na provozování testovacího střediska ECDL v roce 2011. Testovací středisko ECDL na naší škole bylo následně akreditováno, certifikovány byly dvě učebny ICT, certifikací prošli dva pedagogové školy, kteří se stali testery střediska. Nic již nebrání tomu, aby se začalo provádět školení a testování pro získání certifikátu ECDL (European Computer Driving Licence = Evropský řidičský průkaz pro práci s počítačem) v rámci regionu.

Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL.

Bližší informace o ECDL na škole najdete na URL:

Proč se hlásit na testování ECDL:

http://www.skola-agc.cz/cz/o-skole/ecdl/testovani-ecdl/

Termíny testování:

http://www.skola-agc.cz/cz/o-skole/ecdl/terminy-testovani/

Akreditované středisko ECDL: 

http://www.skola-agc.cz/cz/o-skole/ecdl/akreditovane-stredisko-ecdl-1/

Vývoj ECDL na škole: 

http://www.skola-agc.cz/cz/aktuality/certifikovane-stredisko-ecdl/

http://www.skola-agc.cz/cz/aktuality/ecdl-na-skole/

http://www.skola-agc.cz/cz/aktuality/ecdl-ridicak-na-pocitac/