ECDL – počítačová gramotnost pro širokou veřejnost II

Nedávno jsem uvedl článek na téma ECDL, ve kterém jsem se Vás pokusil seznámit s konceptem ECDL (ECDL – počítačová gramotnost pro širokou veřejnost z 18. 11. 2012) – jako mezinárodním projektem, který si klade za cíl stanovit souměřitelná kritéria pro stanovení úrovně počítačové gramotnosti u jednotlivých uchazečů, což je nakonec deklarováno vystavením mezinárodního certifikátu a indexu, který obsahuje výpis všech úspěšně složených testů z předem stanovených oblastí výpočetní techniky (tzv. modulů).

ECDL CertificateDnes bych rád trochu rozšířil Vaše povědomí o tomto projektu, neboť koncept ECDL se rozhodně ubírá tou správnou cestou – cestou poznání a seberealizace. Ostatně získaný certifikát má za úkol nejen zvýšit sebevědomí uchazeče o zaměstnání, ale také zvýšit konkurenceschopnost již zaměstnaných pracovníků a zaměstnavatelům naopak přinést možnost finančních úspor. Co je tedy obsahem testování, respektive, v jakých oblastech lze se zmiňovaným certifikátem získat „papír na znalosti a schopnosti“? Testování je rozděleno do „modulů“, kdy každý modul zahrnuje určitou, poměrně úzce cílenou oblast práce na počítači. Můžete si tak vybrat mezi moduly zaměřenými na práci v operačním systému (soubory, software, hardware, bezpečnost, licenční právo apod.), s textovým editorem (práce s textem, formátování, pokročilé textové funkce apod.), s tabulkovým procesorem (práce s čísly, grafy, výpočty, analýza dat, statistika apod.), s prezentačním nástrojem (tvorba prezentací, komunikace, filozofie lektorské činnosti, apod.), s databázovým procesorem (vedení dat, logika návrhu databáze, dotazování, apod.), s poštovním klientem (přijímání a odesílání zpráv, kontakty, vyhledávání, apod.), s internetem (vyhledávání informací, bezpečnost, apod.). Dále existují, nebo se připravují další moduly, zaměřené na grafiku (uměleckou i průmyslovou), bezpečnost práce na počítači ve světě sítí nebo programování. Principem modulů je otestovat uchazeče ve znalostech podstaty práce samotné, nikoliv z konkrétní platformy (tzn. program, ve kterém testování probíhá). Přesto si uchazeč může platformu, ve které běžně pracuje, svobodně zvolit. A nejen to. Může si zvolit i skladbu modulů, které chce mít ve svém indexu.

ECDL sylabus

Pro začátek celkem slušný základ. Co myslíte? A jak probíhá vlastní testování? Je to jednoduché. Po přihlášení na daný termín a pro danou testovací místnost (součástí místnosti je zpravidla i uvedená platforma, na které budete testováni, takže vlastně víte, do „čeho jdete“) se již jen osobně dostavíte a vedoucí pracovník testování Vám přidělí místo u počítače. Na něm se nachází veškeré podklady pro testování. Těsně před testem obdržíte i otázky vytištěné na listech papíru a pak, po dobu 45 minut, již je všechno na Vás. Vedoucí tester je Vám stále k dispozici a pokud něco nepochopíte, můžete se zeptat. Jen se neptejte na správnou odpověď v testu. Tu se od něho opravdu nedozvíte. Kolik testů můžete vykonat během jednoho dne? Tak to záleží také pouze na Vás. Jedinou podmínkou, abyste získali požadovaný certifikát z daných modulů, je úspěšně složit všechny naplánované moduly v horizontu tří let. Výsledky vašeho testu se dozvíte do několika dnů (nejprve je nezbytné Vaši práci vyhodnotit, což provádí jiný tester než ten, který byl přítomen v testovací místnosti). Nedozvíte se ale podrobné výsledky – pouze USPĚL/NEUSPĚL. V průběhu testování je zakázáno používání jakékoliv další techniky, pomůcek, literatury a komunikace s jiným účastníkem testování. Nemůžete, kromě jediného modulu, využívat ani přístup na internet. Vše se musí odvíjet pouze od Vašich aktuálních znalostí a schopností.

Na Střední škole technické AGC a.s. již testování započalo. A musím říct, že úspěšně. První účastníci se na vlastní oči přesvědčili, že test ECDL není tak těžký. Jde spíše o důvěru v sebe sama, nepodceňovat své schopnosti a rozhodnout se učinit ten správný krok správným směrem a ve správný čas. Ostatně jako ve všem důležitém.

Ing. Tomáš Holomek, manažer testování, tester ECDL