Řidičák na PC- 0

Chcete získat řidičák na počítač?

Proč nemít vedle řidičského oprávnění skupiny A,B… ještě i oprávnění pro práci na počítači? V zemích Evropské unie na západ od nás je to již nutností.

Hlavní součást konceptu ECDL tvoří proces testování počítačové gramotnosti, který objektivně ověřuje, zda uchazeč dosáhl požadované úrovně schopností využívat počítač jako nástroj pro obvyklé praktické pracovní úkony specifikované v Sylabu ECDL.

Přihlaste se a získejte řidičák na počítač!