Školení Cestovní náhrady 2018

Byadmin

Školení Cestovní náhrady 2018

Nabídka vzdělávacího programu

Termín konání:                              12. 4. 2018 (čtvrtek), 9:00- 16:00

Místo konání:                                 Střední škola AGC, a. s., budova C, II. poschodí: zasedací místnost

Lektor:                                             JUDr. Marie Salačová

Interní garant akce:                      Claudie Kroupová

 

Program školení:

 • praktické problémy a pravidla platná pro rok 2018
 • zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů- personální rozsah
 • vazba na občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích
 • odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě
 • významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad
 • taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují
 • výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců
 • jednotlivé druhy cestovních náhrad
 • problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného
 • nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty atd.)
 • paušalizace cestovních náhrad
 • poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (OSVČ), společníků a jednatelů s. r. o., členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích vč. zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci
 • právní úprava závodního stravování

 

Cena za účastníka:                        3.600,- Kč bez DPH

(cena je fakturována po skončení školení a zahrnuje technické a organizační zajištění tréninku, odměnu lektora, pronájem školicích místností včetně technického zázemí, materiály pro účastníky a občerstvení v průběhu školení)

 

V případě zájmu, prosím, vyplňte objednávku/přihlášku (ke stažení zde) a zašlete nejpozději do 2. 4. 2018.

Předem děkujeme za spolupráci

About the Author

admin administrator

Comments Are Closed!!!